Leif Memberen, a Fans vun eisem Floumaart,

Eise Sécrétaire huet den 9/9/2020 mat der Madamm P. vun der
 Gemeng Stengefort telephonéiert, an et ass leider ewéi mir geduecht
 hunn, Foiren an Marchés an zou’en Raimlechkeeten sinn nach ëmmer
verbueden. D’Gemeng schafft awer drun fir d’Veräiner ënnert
gewëssen Konditiounen erëm d’Säll zu Stengefort an zu Hoen benotzen
ze loossen (déi sinn de Moment just fir Versammlungen ënnert 
strengen Mesuren op). Wann den Accord vun der Gemeng do ass kréien
sämtlech Veräiner Bescheed gesot. Wéini dat ass weess awer nach
Keen!
Soulaang haalt Iech wann ech gelift, fir Är eege Sécherheet,
un d’Reglementatiounen vun der Santé,
A BLEIFT GESOND!
De Comité vum MCCL seet Iech
MERCI

fir Äert Versteesdemech.