Leif Memberen, a Fans vun eisem Floumaart,

Ab dem 9.1.2022  ass et erëm esou weit!

No 22 Méint!! Abstinenz geet et erëm lass mat eisem Floumaart

hei sinn dann elo déi nei Datumer  

9.1 zu Klengbetten, dann eis AG den 27.01, duerno den 13.2 Stengefort,

6.3 Klengbetten,

8.5 zu Hoen/Hagen am Pompjeessall,

5.6 Stengefort,

10.7 Klengbetten,

am August ass näischt!,

11.9 zu Stengefort, 9.10 Stengefort, 13.11 Klengbetten, 11.12 Stengefort.

Mir hoffen Iech erëm ALL erëm ze gesinn

Entrée ass gratis, 

   

De Covid Check fällt, bis erëm eng aaner Decisioun vun der Regierung getrafft gëtt, ewech!

Eng Mask dierf, muss awer net gedroë ginn.

Eis Kaffi’s Stuff ass och erëm op!

 

De Comité vum MCCL seet Iech

MERCI

 

 A BLEIFT GESOND!