Leif Memberen, a Fans vun eisem Floumaart,

Eisen Informatiounen no ass et nach ëmmer schwéier een Floumaart ofzehalen.
Zevill Restructiounen déi eis operluecht ginn machen einfach kee Sënn fir eis ee Floumart
ze organiséieren. Mir bleiwen awer drun.
Soulaang haalt Iech wann ech gelift, fir Är eege Sécherheet,
un d’Reglementatiounen vun der Santé,
A BLEIFT GESOND!
De Comité vum MCCL seet Iech
MERCI

fir Äert Versteesdemech.